Breaking News

Yoruba words for 50 Courses of Study & 35 University Academic terms

Ever wondered how to describe your course of study in Yoruba language to an elderly while communicating in Yoruba and you can’t just describe it easily? Smile.

Well, I have had two experiences like that.

As a student, back then in school, there is this township student association on campus that we call “Egbe omo Ilu”(National Ife Descendants Students Association) where we introduce ourselves in pure Yoruba language to promote our heritage and many people often find it hard to say this is what their courses is all about in Yoruba and it wasn’t funny.

I couldn’t even tell what Biochemistry is all about in Yoruba and there are many who couldn’t express what studies like Educational management, Linguistics mean in Yoruba..

Another example was when my Dad called me one day in my penultimate year in school that “Lati, coursi re yii ki lo wa nipa abi ki ni Èkó ohun gan da le Lori? ( Lateef, what’s this your course all about or what does it entail). I remembered smattering all through.

Years after, I feel It’s necessary to put up a list of what some courses of study mean in Yoruba based from research.

So, omoelublog, has gathered here 50 different courses of study & 35 Academic terms and their relative meanings in Yoruba.

University Terms

English Yoruba

University – Ilé Èkó gíga fásitì
Management – Ìgbìmò
Senate – Ìgbìmò Aláse Ilé èkó gíga
Chancellor – Alàkóso Ìgbìmò Aláse Ilé èkó gíga.
Pro Chancellor – Ìgbákejì Alàkóso Ìgbìmò Aláse Ilé èkó gíga.
Vice – Chancellor – Gíwá Ilé Èkó gíga
Deputy Vice Chancellor – Ìgbákejì Gíwá Ilé Èkó.
Registrar – Akòwé Àgbà
Bursar – Akápò
Librarian – Adarí yàrá Ìkàwé
PRO – Olórí Èka Òrò tó n lo
Dean – Oga Agba Èka ètò Èkó
HOD – Olórí èka Èko
Professor – Òjògbón
Associate Professor – Olùbákegbepò awon Òjògbón
Senior Lecturer – Olùkó Àgbà
Lecturer I – Olùkó onípele kíní
Lecturer II – Olùkó onípele kejì
Assistant Lecturer – Olùránlówó Olùkó
Student – Aké’èkó
Lecturer – Olùkó
Board – Àajo
Examination – Ìdánwò
Results – Èsì
Screening Exercise – Ètó àyèwò
Grade/Mark/Score – Ìgbéléwòn
CGPA – Àkójopò Ìgbéléwòn Èsì Ìdánwò
Lecture Hall. – Gbòngàn Ìkékò
Classroom – Yàrá Ìkékò
Hostel – Ilégbe àwon Aké’èkó
Admission – Ìgbaniwolé
Session – S’aa’ìkéko
Matriculation – Ayeye ètò Ìgbaniwolé
Convocation – Ayeye ètò ìkéko gboyè
Certificate – Ìwé èrí ìkékojáde

Courses of Study

English Yoruba

Law – Èkó ìmò Òfin
Engineering – Èkó ìmò àtúnse èro

Plant Biology – Èkó ìmò Èdá-oníyé ti ohun ògbìn
Zoology – Èkó ìmò Èdá-oníyé ti eranko abèmi
Physics – Èkó ìmò èdà
Chemistry – Èkó ìmò Elà
Biochemistry – Èkó ìmò Elà-oniyé ohun abèmí
Microbiology – Èkó ìmò awon kòkòrò àifojúrí
Geology – Èkó ìmò àwárí ohun àlùmónì
Statistics – Èkó ìmò Òhunkà ati akójopo ìwá’di
Mathematics – Èkó ìmò Ìsirò
Computer Science – Èkó ìmò Ìjìnlè Òrò èro ayára’bìàsá

Yoruba Chemistry
Yoruba Chemistry

Architecture Èkó imo ààtò ati àwòran Ìkólé
Building Èkó ìmò Òrò ilé’kíkó
Urban & Regional Planning. Èkó ìmò Ìdàgbà’sókè ati àatò Ìlú
Quantity Surveying Èkó ìmò Ìgbéléwòn ohun ìní
Estate Management Èkó ìmò àmójútó Ilé’gbe

Medicine – Èkó ìmò Ìsègùn
Dentistry – Èkó ìmò ìtójú eyín
Nursing & Midwifery – Èkó ìmò Nóòsì ati Ì’gbèbí

Physiotherapy/Medical Rehabilitation – Èkó ìmò ìbòsípò ati aralíle léyìn Ìjàmbá ara
Optometry – Èkó ìmò ìtójú Ojú
Veterinary Medicine Èkó ìmò ìtójú awon eranko
Medical Laboratory Science
Èkó ìmò Ìwádi Ìjìnlè okùn’fà Àisàn inú ara

Agriculture – Èkó ìmò ètò Ògbìn
Food Science – Èkó ìmò Ìjìnlè Òrò Ohunje
Nutrition – Èkó ìmò ohun asaralóre inu ohunje

Banking & Finance – Èkó ìmò Ìfowópamó ati ìsùná
Insurance – Èkó ìmò Ìdójútòfò
Economics. – Èkó ìmò orò ajé
Business Administration – Èkó ìmò Oko’òwò
Accounting – Èkó ìmò Ìsírò owó

Philosophy – Èkó ìmò Àròjinlè ati irònu Ìsèdá
Linguistics – Èkó ìmò èdá èdè
English & literary Studies – Èkó ìmò èdè g’èésì ati lítírésò
Yoruba studies – Èkó ìmò èdè Yorùbá
Theatre & Performing Arts – Èkó ìmò Eré orí ìtàgé síse
Mass Communication – Èkó ìmò Ìròyìn
Journalism – Èkó ìmò Isé Ìròyìn

Political Science – Èkó ìmò òsèlú
Geography – Èkó ìmò àkójopò ilé ayé
Psychology – Èkó ìmò nipa ìrònú Okàn
International Relations – Èkó ìmò Ìbásepò Ilè Òkèrè laarin Orílèdè
History – Èkó ìmò irúfé Ìtàn
Sociology – Èkó ìmò Òrò Àwùjo
Public Administration – Èkó ìmò nípà Isé àkóso Ilé-isé Ìjoba

Note: No version of this Article should be copied or used in any form without seeking permission.

Useful Reference 1

Useful Reference 2

About admin

Check Also

Eroyaa on OSBC & Memory of Ambrose Campbell

A sister, here yesterday reacted to my OSBC Ogunde Onimoto song. She said the write …

2 comments

  1. Awesome!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!